Förtroendevalda 2023

Styrelsen

Ordförande
Martina Ekström

ordf.ceskyklubben@gmail.com

Kassör
Carina Hill
ceskyklubben@gmail.com


Sekreterare

Sofia Ekström

sekr.ceskyklubben@gmail.comLedamot/ vice ordförande
Jessica Lilja

Ledamot
Michael Svärd

Suppleant 1
Josefin Strömblad

Suppleant 2
Lena Öberg

Revisorer

Revisor
Sofia Waldner
070-5207206


Revisor
Roland Berg

Revisorssuppleant 1
Ludwig Axelsson

Revisorssuppleant 2
Sofie Sundberg

Valberedning

Sammankallande
Vakant

Kajsa Kjörnsberg

Vakant

Avelsrådet

Sammankallande
Carina Hill 

Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se

Mia Svärd
Tel: 070 345 09 08
sellandafjall@telia.com


Cecilia Holmgren
Tel: 076 582 47 74
cissi@kennelccs.com


Årsbokgrupp

Sammankallande
Anna-Johanna von Platén

Mia Svärd

anna-Johanna@inventaria.se