Förtroendevalda 2021

Styrelsen

Ordförande
Michael Svärd
Tel: 0709 072 75 11
vindhem.micke@telia.com


Kassör
Carina Hill
070 480 02 27
ceskyklubben@gmail.com

Sekreterare
Emma Söderberg

emma.soderberg94@gmail.com


Ledamot
Pia Arnö

Ledamot/ vice ordförande
Martina Ekström

Suppleant 1
Josefin Strömblad

Suppleant 2
Lena Öberg

Revisorer

Revisor
Sofia Waldner
070-5207206


Revisor
Roland Berg

Revisorssuppleant 1
Ludwig Axelsson

Revisorssuppleant 2
Sofie Sundberg

Valberedning

Sammankallande
Eva Holmestig
eva.holmestig@gmail.com

Kajsa Kjörnsberg

Sofia Ekström

Avelsrådet

Mia Svärd
Tel: 070 345 09 08
sellandafjall@telia.com


Cecilia Holmgren
Tel: 076 582 47 74
cissi@kennelccs.com


Carina Hill
Tel. 070 480 02 27
carina@pepitahills.se