Medlemsskap

Helbetalande medlem
250 kronor / kalenderår (1/1-31/12)

Familjemedlem
100 kronor / kalenderår

Helbetalande medlem utanför Sverige
300 sek / kalenderår

Familjemedlem

100 sek/kalenderår
IBAN
SE23 9500 0099 6034 6196 7428
BIC
NDEASESS

Hej!
Ditt medlemsskap är viktigt för klubben.
Gå med du också!


Vill du bli medlem i vår klubb?
 
Medlemsavgiften sätts in på postgirokonto 619 67 42-8
 Medlemsavgift som betalas in 1/10 - 31/12 gäller för kommande år
Glöm inte att uppge ditt namn och din adress och mailadress på inbetalningen och att inbetalningen avser medlemskap. Via e-post kan vi enkelt bekräfta din betalning.
Du som är medlem får gärna maila in din e-postadress till  ceskyklubben@gmail.com

 
Du får inloggning till vår medlemssida där vi lämnar lite
tips och information som bara rör våra medlemmar.
 
Det är ceskyträffar i olika delar av landet där vi umgås, pratar hund och annat kul.
 
Vi har en inofficiell cesky utställning på olika platser varje år. Det är inte bara utställning utan vi äter tillsammans, har lotterier och umgås i största allmänhet