Medlemsskap

Helbetalande medlem
250 kronor / kalenderår (1/1-31/12)

Familjemedlem
100 kronor / kalenderår

Medlem utanför Sverige
300 kronor / kalenderår

Hej!
Ditt medlemsskap är viktigt för klubben.
Gå med du också!


Vill du bli medlem i vår klubb?
 
Medlemsavgiften sätts in på postgirokonto 619 67 42-8
 
Glöm inte att uppge ditt namn och din adress och mailadress på inbetalningen och att inbetalningen avser medlemskap. Via e-post kan vi enkelt bekräfta din betalning.
Du som är medlem får gärna maila in din e-postadress till vår
kassör.

 
Du får inloggning till vår medlemssida där vi lämnar lite
tips och information som bara rör våra medlemmar.
 
Det är ceskyträffar i olika delar av landet där vi umgås, pratar hund och annat kul.
 
Vi har en inofficiell ceskyutställning på olika platser varje år. Det är inte bara utställning utan vi äter tillsammans, har lotterier och umgås i största allmänhet