Ceskyterrier
... inte som andra terrier.

©Kennel Sellandafjall

Ceskyns kärlek och bundenhet till familjen har den fördelen att det aldrig är några problem att ha den lös. Inkallning lär den sig lätt, och på en promenad följer den sin mänskliga flock. Ceskyns jaktlust är styrbar och den prioriterar husse eller matte framför vilda djur. Den har dock full kapacitet att ta livet av t ex en råtta eller andra mindre skadedjur, men den
”killerinstinkt” som tänds hos andra terriers inför ett
byte har sällan en jakttränad cesky tillgång till.
Rasen fungerar således utmärkt med andra husdjur.

Ceskyn kännetecknas av en allmänt välvillig inställning till omgivningen. Under sin uppväxt går många cesky igenom en fas där de ställer sig tveksamma, nästan skygga gentemot främmande människor, men en vuxen cesky är positiv och nyfiken gentemot det mesta, även om den kan vara tämligen ointresserad av människor den inte känner.

Trots sin ringa storlek är ceskyn en robust och kraftfull hund. På sina korta ben orkar den gå i princip hur långt som helst i normalt tempo. Den får alltså inte utsättas för hård pressande motion som exempelvis cykling.

Ceskyn är på många sätt en hund med många ursprungliga drag och beteenden kvar. Den vet vad den vill - och har den bestämt sig för att nå ett mål så strävar den dit med all energi den kan uppbringa. Är den på skogspromenad följer den sin ägare över stock och sten.

Det är i stor utsträckning är en frisk och sund ras. Rasen kan drabbas av en medfödd rörelsestörning som kallas skottekramp, men den är mycket ovanlig. Rasen har även något fler fall av lymfom än medelhunden. En livslängd på 10-13 år är normalt.

©Anette Mannerfors