Cesky som erövrat Svenska och utländska titlar  under året

2023

SE14934/2023 Jirik Garex

JWW-23

SE 66916/2021 Pepitahill's Mari Magi

SE V-23

SE15693/2022 Mar Gammas Didrik

SE V-23

SE42674/2022 Pepitahill's Noza Noga

SE JV-23

Tillsammans skapar vi minnen