Ceskyterrierklubben bildades år 1998 och är Sveriges officiella rasklubb för cesky terrier.


Klubben har som syfte att aktivt presentera och verka för en av Sveriges och världens numerärt minsta terrierraser. 
Ceskyterrierklubben har även ändamålet att inom ramen för Svenska Kennelklubben och Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen cesky terrier

Cesky terrier klubbens målsättning är att:

  • väcka intresse för rasen och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena ceskyn.
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
  • informera om rasen och dess användningsområden
  • marknadsföra ceskyn som den trevliga hund den är samt belysa rasens positiva egenskaper
  • informera och sprida kunskap om ceskyns beteende och skötsel
Detta sker bland annat genom att:
  • anordna ceskyspecialen och BPH årligen
  • anordna digitalt medlemsmöte
  • lämna information och råd i avelsfrågor samt aktivt följa den kynologiska utvecklingen för cesky inom och utom landet
  • skapa goda relationer med och mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.