Förtroendevalda 2024

Styrelsen

Ordförande
Martina Ekström
ordf.ceskyklubben@gmail.com
Kassör

Carina Hill
ceskyklubben@gmail.com

Sekreterare
Sofia Ekström
sekr.ceskyklubben@gmail.com


Ledamot/ vice ordförande
Jessica Lilja

Ledamot
Michael Svärd

Suppleant 1
Ulf Eriksson

Suppleant 2
Lena Öberg

Revisorer

Revisor 1
Rose-Marie Rylander

Revisor 2
Roland Berg

Revisorssuppleant 1
Ludwig Axelsson

Revisorssuppleant 2
Siw Ljungberg


Mässgrupp
Hundmässan Älvsjö

Jessica Lilja (sammankallande)
Josefin Strömblad
Michael Svärd
MyDog
Vakant

Valberedning

Sonia Ekström (Sammankallande)
Kajsa Kjörnsberg

Karin Björk

Avelsrådet

Mia Svärd

Tel: 070 345 09 08
sellandafjall@telia.com


Cecilia Holmgren
Tel: 076 582 47 74
cissi@kennelccs.com


Årsbokgrupp

Anna-Johanna von Platén (Sammankallande)
anna-Johanna@inventaria.se
Mia Svärd
Linnea Klang